Türkiye'de Bir İlk: Teknolojik Ürünleriniz İçin Yatırım Desteği!

NoviCor Technology Partners'dan özet bilgiler

E-maili okuyamıyorsanız tıklayın:
 novicor.com

 

NoviCor Technology Partners

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİNİZİN ÜRETİMİ İÇİN YAPACAĞINIZ YATIRIMLARA DESTEK: TEKNOYATIRIM DESTEĞİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 29.04.2014 tarihli resmi gazetede "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" hakkında yayınlan yönetmelik ile Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan "teknolojik ürün"lerin yatırıma dönüşmesine yönelik hibe desteği verileceğini duyurmuş; kurumların teknolojik ürünleri için yapacağı yatırımlara

 • Makine ve Teçhizat Desteği
 • Kredi Faiz Desteği
 • İşletme Gideri Desteği

Sağlanacağını açıklamıştı. Bu kapsamda bahsi geçen destek programına ait uygulama esasları yayınlandı ve programa başvuru yapılması için geliştirilen portal kullanıma açıldı.

NoviCor olarak özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerine daha da yönelmesini ve fikirden ürüne giden yolda kurumların daha emin adımlarla yürümesini sağlayacağını düşündüğümüz bu destek programına ait uygulama esaslarında ön plana çıkan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

* Başvuru yapabilecek işletmeler şu şekildedir:

 • En fazla 5 yıl önce yurt içi veya yurt dışında Ar-Ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış olanlar,
 • Yurt içinde veya yurt dışında öz kaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne, en az 5 yıl korumalı "İncelemeli Patent Belgesi" almış olanlar,
 • En fazla 6 ay önce Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yatırım izni veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor alanlar

* Bakanlığı yayınladığı öncelikli teknoloji alanlarında, Türkiye'de ilk defa üretime söz konusu olan teknolojik ürünler için destek verilir.
* İşletmenin büyüklüğüne göre verilen destekler değişmektedir. Bu kapsamda

 • Büyük işletmeler; yalnızca makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlandırılır ve sağlanacak destek üst limiti 2.000.000 TL'dir.
 • Orta büyüklükteki işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru ile kredi faiz destek unsurundan yararlandırılır ve toplamda sağlanacak destek üst limiti 10.000.000 TL'dir.
 • Küçük işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru, kredi faiz destek unsuru ile işletme gideri desteği unsurundan yararlandırılır ve toplamda sağlanacak destek üst limiti 10.000.000 TL'dir.

* Programa yılda bir veya birden fazla dönemde bütçe imkanları dahilinde başvuru alınabilir. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.
* Destek programlarına göre verilen destek süresi değişmektedir:

 • Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay
 • Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,
 • İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.

* Yatırım projesi için yatırımın risklerini, satış potansiyeli, müşteri potansiyeli ve yaklaşık maliyetlerini gösteren bir fizibilite raporu hazırlanmalıdır. Fizibilite raporu, yatırım proje tutarının 5.000.000 TL ve üstü olması halinde zorunludur.
* Projenin ön değerlendirmesi Bakanlık tarafından yapılır. Ön değerlendirmeyi geçen başvurular, 5 üyeden oluşan Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Karar, başvuru sahibi işletmeye 10 iş günü içerisinde e-posta ve yazı ile bildirilir.

Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir ya da https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/ adresinden ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. 
 

Daha detaylı bilgi edinmek için bize info@novicor.com adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Gelin beraber proje çözümleri üretelim, geleceği şekillendirelim
NoviCor Technology Partners Ekibi

arkadaşınıza yönlendirin | Twitter FacebookMySpaceDiggStumbleUponDelicious

Copyright © 2014 Novicor Technology Partners, All rights reserved.

----

Contact Info:

Novicor Technology Partners

Eski Büyüdere Cad No:67 Kat:5B / 4. Levent

Istanbul -

Turkey


Add us to your address book


Tel:+90 212 709 0850
Fax:+90 212 709 0899

Email Marketing Powered by MailChimp

 unsubscribe from this list | update subscription preferences  

--

Previous Post Next Post