ERP Projelerinde En Çok Yapılan 10 Temel Hata...Günümüzde ERP projesine hissedilen ihtiyaç her geçen gün artış göstermektedir. Çünkü rakipler ERP ile bir adım öne geçmişlerdir. Hatta ERP projelerini çok efektif kullanamasalar dahi. İşletme sahipleri ERP projelerinin gereğine inanıyorlar ama henüz sağlıklı uygulama kullanımı için etkin bir yöntem oluşturamadılar. Bu yüzden de projeye giren pişman, girmeyen pişman. Başarının gerekleri olduğu gibi başarısızlığın da nedenleri çok. Onlarca ERP projesinin içinde hem yazılım mühendisi, hem sistem analist ve hem de proje yöneticisi olarak bulundum. Başarısız bir projenin yüzlerce nedenlerinden ilk 10’a gireceğini düşündüğüm bir liste yaptım. 

TOP 10 umarım bu yazıyı okuyan ERP seçicilerine fayda sağlar.

1. Yetersiz İhtiyaç Analizi; Yazılım projeleri genellikle birebir görüşmelerde güven üzerine pazarlanır, satışı yapılır. İşletmenin ihtiyacı, patronun, genellikle tek olan hedefi ile bir tutulur. Bu durum da, projede neyin yapılacağını belirsiz yapar. Yanlış ERP ürünü seçilmesine neden olabilir. Sağlıklı beklenti çizelgesinin yapılamaması başarısızlığın en önemli nedenlerinden biridir.
2. Yetersiz Teknik Kadro; Her işletme en iyi kadronun kendinde olduğunu zanneder. Kadronun böyle bir projeyi kaldırıp kaldıramayacağını fark edememek projenin hazin sonunu hazırlar.
3. Yanlış Yönetici ve Plansızlık; Projeyi yönetmek projenin başarısı için önemlidir. Genellikle proje yöneticisi olarak seçilen sorumlu ve yetkili kişi ERP çözümlerini kavramsal olarak dahi bilmemekte, ayrıca takım yönetimi konusunda da yetersiz kalmaktadır. Oysa plan yapma ve plan uygulama ERP projeleri için çok önemlidir.
4. Proje Maliyetindeki Yanlış Tahmin; Genellikle projenin maliyeti yazılıma verilecek değer ile sınırlandırılır. Oysa, yerelleştirme maliyetleri, yetersiz ve noksan bilgisayar, yetersiz ağ altyapısı, ek eğitim ihtiyacı ve personel için ek maliyetler proje maliyetlerini hep arttırmıştır. Bu durum patronu demoralize eder. O da proje takımını…
5. Projeye Ayrılamayan Zaman; ERP Projesi asli iş midir ? Yoksa artan zamanın kullanılacağı bir iş midir ? "Bir dakika müşteri bekliyor..." cevabı ile bölünen toplantılar projenin iyi gitmediğinin işaretidir.
6. Yanlış (Örtüşemeyen) Model; ERP iş akışındaki kavramlar, işletmedeki geleneksel iş akışları ile ters düşebilir. Hangisinden taviz vereceksiniz ? Sağlıklı analiz yapılamayan projelerde proje takımları bir kısır daire üzerinde döner durur.
7. Sınırsız İstekler; ERP projeleri AR-GE projeleri değildir. Bir ürün üzerinde istenen değişiklik ve eklemeler makul olmalıdır. Asimtotik istekler sizi hiçbir zaman tatmin eğrisiyle kesiştiremez.
8. Temel Kodlar (Stok Kodları, Kaynak Kodları gibi) İçin Yetersiz Çalışma; Projenin üzerine oturduğu kodlama yapısının dar zamanda, alelacele kurulması. Bu sorun, alınacak kararlara bağlı olarak, projenin tamamlanmasını etkilemese de proje kullanımını ila nihai olumsuz etkiler.
9. Yanlış Risk Yönetimi; ya da riski yönetememe de diyebiliriz. Zira proje esnasında beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Yüzlerce proje de yapsanız her projenin kendine has koşulları vardır. Ve bu özel durumlar birer risktir. Bunların önceden tespiti ve proje takımıyla paylaşılması konusunda yapılacak hatalar projenin kırılma noktaları olabilir.
10. Geçiş Aşamalarındaki Yanlış Seçimler; Aslında tüm modüller tüm detaylarıyla birlikte aynı anda devreye alınabilse. Bunu yapmanın zor olduğu belli. Projeyi parçalara bölüp devreye alma fikri kulağa çok hoş geliyor. Ancak yanlış aşama kararları kullanıcı da ciddi tatminsizlik oluşturmakla birlikte kullanıcıya ek iş yükü de getiriyor. Sonuç isteksiz veri girişi, süreçlerde tıkanıklık ve başarısız proje.

Yukarıda sıraladığım 10 temel hatayı seçerken oldukça zorlandım. Zira bunlarla beraber yapılan diğer hataların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. ERP tedarikçisi ve müşteri arasındaki net ilişkiler bir çok hatayı ortadan kaldırır.


Kazasız belasız ERP projeleri yapmanız dileğiyle…

Saygılarımla,

TURGUT YANARTAŞ
Adres: Defterdar Mahallesi, Otakçılar Caddesi, No:80, Kar İş Merkezi, 34050, Eyüp / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 501 0100 (pbx) | Fax: +90 212 613 0460 | GSM: +90 532 205 9105 | Email: turgut.yanartas@yazevi.com
Previous Post Next Post